หน้าหลัก / เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้หุ้มหนัง เก้าอี้ตาข่าย

รายการสินค้า

-โต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะขาเหล็ก

-เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้หุ้มหนัง เก้าอี้ตาข่าย

-ตู้เอกสารไม้ ตู้เตี้ย ตู้สูง

-โต๊ะประชุมเดี่ยว โต๊ะประชุมต่อเป็นset

-ตู้เหล็กสีเทา

-ตู้เหล็กสีสัน

-โต๊ะพับ โต๊ะร้านอาหาร โต๊ะกาแฟ

-เก้าอี้บาร์ เก้าอี้ร้านอาหาร เก้าอี้จัดเลี้ยง

-มินิสกรีนกั้นหน้าโต๊ะทำงาน

s35

เก้าอี้สำนักงาน รหัส S-35

ขนาด 63x60x100 cm.

ราคา  2,000 บาท

s35

mmp03

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MMP-03

ขนาด 75x60x91 cm.

ราคา  2,200 บาท

mmp03

.

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/S-AC

ขนาด 58x54x89-99 cm.

ราคา  2,900 บาท

.

.

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/M-AC

ขนาด  67x60x100-110 cm.

ราคา  3,200 บาท

.

.

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/H-AC

ขนาด 69x62x112-122 cm.

ราคา  3,500 บาท

.

.

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/S

ขนาด 58x55x89-99 cm.

ราคา  1,800 บาท

.

.

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/M

ขนาด   67x60x100-110 cm.

ราคา  1,950 บาท

.

.

เก้าอี้สำนักงาน รหัส MG/H

ขนาด 69x62x112-122 cm.

ราคา  2,500 บาท

.

.

เก้าอี้สำนักงาน รหัส KIMBERRY

ขนาด   58x55x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

.

.

เก้าอี้สำนักงาน รหัส KIMBERY/C

ขนาด   58x55x89-99 cm.

ราคา  1,600 บาท

.

.

เก้าอี้สำนักงาน รหัส S-35M

ขนาด   69x60x113 cm.

ราคา  2,800 บาท

.

                       .                   

เก้าอี้สำนักงาน รหัส S-35H 

ขนาด   75x62x116 cm.

ราคา  3,500 บาท

.

.

เก้าอี้สำนักงาน รหัส E-113

ขนาด   75x60x94 cm.

ราคา  3,200 บาท

e113

e114

เก้าอี้สำนักงาน รหัส E-114

ขนาด   75x60x94 cm.

ราคา  3,500 บาท

e114

e109

เก้าอี้สำนักงาน รหัส E-109

ขนาด   75x62x106 cm.

ราคา  4,000 บาท

e109

108

เก้าอี้สำนักงาน รหัส E-108

ขนาด   75x62x1116 cm.

ราคา  4,500 บาท

e108

jhha2

เก้าอี้สำนักงาน รหัส JH-H-A2

ขนาด  54x57x105 cm.

ราคา  2,600 บาท

jhha2

jhmb2

เก้าอี้สำนักงาน รหัส JH-M-B2

ขนาด  54x57x88 cm.

ราคา  2,200 บาท

jhmb2

eco

เก้าอี้สำนักงาน รหัส ECO

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,500 บาท

eco

ccp209

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-209S

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,800 บาท

ccp209

208

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-208

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

208

207

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-207

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,600 บาท

207

206

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-206

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

206

205

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-205

ขนาด  60x55x89 cm.

ราคา  1,200 บาท

205

203

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-203

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

203

202

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-202

ขนาด  60x55x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

202

201

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-201

ขนาด  58x47x89-99 cm.

ราคา  1,400 บาท

201

122

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-122

ขนาด  58x55x89-99 cm.

ราคา  1,800 บาท

122

121

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-121

ขนาด  67x60x100-110 cm.

ราคา  2,100 บาท

121

120

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-120

ขนาด  69x62x112-122 cm.

ราคา  2,400 บาท

120

119

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-119

ขนาด 67x61x95-105 cm.

ราคา  2,200 บาท

119

119n

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-119N

ขนาด 67x48x95-105 cm.

ราคา  2,200 บาท

119n

118

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-118

ขนาด 67x63x102-112 cm.

ราคา  2,600 บาท

118

117

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-117

ขนาด 69x66x118-128 cm.

ราคา  3,000 บาท

117

116

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-116

ขนาด  65x61x95-105 cm.

ราคา  3,200 บาท

116

115

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-115

ขนาด   67x63x102-112 cm.

ราคา  3,600 บาท

115

114

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-114

ขนาด   69x66x108-118 cm.

ราคา  3,800 บาท

114

113

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-113

ขนาด   56x55x90-100 cm.

ราคา  2,100 บาท

113

110m

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-110M

ขนาด   65x61x95-105 cm.

ราคา  2,400 บาท

110m

110

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-110

ขนาด    67x63x100-110 cm.

ราคา  2,700 บาท

110

109

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-109

ขนาด    69x66x115-125 cm.

ราคา  3,000 บาท

109

108m

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-108M

ขนาด    65x61x95-105 cm.

ราคา  2,400 บาท

108m

108

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-108

ขนาด    67x63x100-110 cm.

ราคา  2,700 บาท

108

107

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-107

ขนาด    69x66x115-125 cm.

ราคา  3,000 บาท

107

106

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-106

ขนาด   67x63x100-110 cm.

ราคา  2,500 บาท

106

105

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-105

ขนาด   69x66x115-125 cm.

ราคา  2,800 บาท

105

104m

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-104M

ขนาด  65x61x95-105 cm.

ราคา  3,200 บาท

104m

104

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-104

ขนาด 67x63x102-112 cm.

ราคา  3,500 บาท

104

103

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-103

ขนาด 69x66x118-128 cm.

ราคา  3,800 บาท

103

102m

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-102M

ขนาด  65x61x95-105 cm.

ราคา  3,200 บาท

102m

102

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-102

ขนาด   67x63x95-105 cm.

ราคา  3,500 บาท

102

101

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-101

ขนาด   67x63x95-105 cm.

ราคา  3,800 บาท

101

87

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-87

ขนาด    60x47x85 cm.

ราคา  850 บาท

87

86

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-86

ขนาด  60x55x85 cm.

ราคา  900 บาท

86

85

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-85

ขนาด   52x49x80 cm.

ราคา  1,700 บาท

85

84

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-84

ขนาด    52x56x80 cm.

ราคา  1,800 บาท

84

48

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-48

ขนาด    60x47x85 cm.

ราคา  950 บาท

48

46

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-46

ขนาด    60x55x85 cm.

ราคา 1,050 บาท

46

106m

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-106M

ขนาด    65x61x95-105 cm.

ราคา 2,200 บาท

106m

113

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-111

ขนาด    56x61x115-125 cm.

ราคา 2,500 บาท

111

112

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-112

ขนาด    56x61x95-105 cm.

ราคา 2,100 บาท

112

iron01

เก้าอี้สำนักงาน รหัส IRON-01

ขนาด    57x57x97 cm.

ราคา 1,900 บาท

iron01

b511

เก้าอี้สำนักงาน รหัส B511

ขนาด  57x56x89 cm.

ราคา 2,100 บาท

b511

b513

เก้าอี้สำนักงาน รหัส B513

ขนาด   57x58x90 cm.

ราคา 2,000 บาท

b513

loft

เก้าอี้สำนักงาน รหัส LOFT

ขนาด   59x54x92-102 cm.

ราคา 2,400 บาท

loft

b516

เก้าอี้สำนักงาน รหัส B516-1

ขนาด   55x61x95 cm.

ราคา 2,200 บาท

b516

w320

เก้าอี้สำนักงาน รหัส W320

ขนาด   61x54x86 cm.

ราคา 1,200 บาท

w320

เก้าอี้สำนักงาน รหัส W320

ขนาด   61x54x86 cm.

ราคา 1,200 บาท

b516v

เก้าอี้สำนักงาน รหัส B516-V

ขนาด   54x61x92 cm.

ราคา 1,900 บาท

b516v

b511v

เก้าอี้สำนักงาน รหัส B511-V

ขนาด   54x61x92 cm.

ราคา 1,900 บาท

b551v

w558

เก้าอี้สำนักงาน รหัส W558

ขนาด  68x56x95 cm.

ราคา 2,300 บาท

w558

305

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-305

ขนาด  68x56x95 cm.

ราคา 1,600 บาท

305

306

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-306

ขนาด  60x55x90 cm.

ราคา 1,700 บาท

306

307c

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-307C

ขนาด  60x55x90 cm.

ราคา 2,000 บาท

307c

307nc

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-307NC

ขนาด   60x47x90 cm.

ราคา 1,800 บาท

307nc

308

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-308

ขนาด   62x62x95 cm.

ราคา 3,000 บาท

308

308n

เก้าอี้สำนักงาน รหัส CCP-308N

ขนาด   62x48x95 cm.62x62x95 cm.

ราคา 2,700 บาท

308n

 
About   Contact Us  
บริษัทซิลวา (2000) จำกัด   เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8:00 - 17:30  ปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 
 
548/53 ถนนบางแค แขวงบางแค   Tel: 02-8025024 (อัตโนมัติ ) Fax: 02-4132552
เขตบางแค กรุงเทพ10160   Mobile:  0874954656 , 0863754479
Silva(2000)co.,ltd.   Email: silva_design@hotmail.com  Line Id: bumsilva
548/53 Bangkae Road,Bangkae    
Bangkae Bangkok 10160    
COPY RIGHT@ SILVAPRODUCTS